Εδώ και λίγες ημέρες (από το Power of the Night) έχει κυκλοφορήσει μια συλλογή από την Powercord Music με τίτλο Powercord Attack.

Στη συλλογή αυτή συμμετέχουν συγκροτήματα που ανήκουν στο δυναμικό της Powercord Music, τα οποία είναι τα εξής: Harmonize, Savior, Crownz Sigil, Serpent Teeth, Vehement Animosity, Killbill Sinners, Misty Riders, Kidius Shredius Maximus, Crusifire και Tor.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε τη συλλογή, αυτή είναι διαθέσιμη στο Rocka Rolla Wizards ή μπορείτε να το παραγγείλετε από τη σελίδα της Powercord Music στο Facebook εδώ.