Ναι, δεν κάνουμε πλάκα. Οι Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum είναι από το Μινσκ και μάλιστα έχουν έναν ακόμα μεγαλύτερο τίτλο άλμπουμ τον οποίο μπορείτε να δείτε στο εξώφυλλο τους (είναι αυτή η μικροσκοπική ημικυκλική μπλε γραμμή πάνω από τον χαρακτήρα του εξωφύλλου)!!!

Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum-Prajecyrujučy

Ο τίτλος του άλμπουμ λοιπόν είναι (κρατηθείτε): “Prajecyrujučy Sinhuliarnaje Wypramieńwańnie Daktryny Absaliutnaha J Usiopahłynaĺnaha Zła Skroź Šaścihrannuju Pryzmu Sîn-Ahhī-Erība Na Hipierpawierchniu Zadyjakaĺnaha Kaŭčęha Zasnawaĺnikaŭ Kosmatęchničnaha Ordęna Palieakantakta, Najstaražytnyja Ipastasi Dawosiewych Cywilizacyj Prywodziać U Ruch Ręzanansny Transfarmatar Časowapadobnaj Biaskoncaści Budučyni U Ćwiardyniach Absierwatoryi Nwn-Hu-Kek-Amon, Uwasabliajučy Ŭ Ęfirnuju Matęryju Prach Ałulima Na Zachad Ad Ękzapłaniety PSRB 1620-26b“. Δεν τολμώ ούτε καν να το μεταφράσω…

Η μουσική τους, είναι μάλλον αυτό που περιμένετε να είναι. Αν τολμάτε, πατήστε το play από κάτω…